Mei 2013. Symposium ‘Studeren onder invloed’ dinsdag 28 mei, 2013

Op maandag 24 juni 2013 vindt het symposium ‘Studeren onder invloed’ plaats. Een interactief symposium en boekpresentatie over het verhogen van studiesucces van studenten met alcohol-, drugs-, game- en gokproblemen.Een biertje en blowtje horen voor veel studenten bij het studentenleven. Of zou het kunnen zijn dat de hoeveelheid alcohol en drugs die je gebruikt, samenhangt met je studieprestaties? Te veel studenten vallen uit tijdens hun opleiding. Een onderwijsinstelling wil studenten zo veel mogelijk binnenboord houden. Hoe doe je dat als er sprake is van problematisch alcohol- en drugsgebruik of mateloos gamen en er studievertraging of -uitval optreedt?

Verslavingsproblemen bij studenten worden niet snel opgemerkt. Dikwijls worden ze gerelativeerd (‘ach alle studenten drinken’ ) of juist te zwaar gemaakt (‘stoppen met de opleiding en opnemen in een kliniek!’). Een zorgvuldige verkenning van de situatie en een passende ondersteuning is voor studentbegeleiders en docenten lastig en er is amper beleid. In het boek ‘Studeren onder invloed’ worden praktische adviezen en handreikingen gegeven hoe je hier in het onderwijs mee om kunt gaan.

De auteurs Herm Kisjes en Alie Weerman zijn verslavingsdeskundigen en werkzaam in het hoger beroepsonderwijs (Fontys en Windesheim). Tijdens dit symposium zullen zij samen met andere experts het gesprek voeden met achtergrondinformatie en praktijkverhalen. Tevens krijgt u praktische tips en adviezen. Een student vertelt haar ervaringsverhaal en een decaan en docent geven inzicht in de manier waarop zij omgaan met studenten met alcohol- drugs- en andere verslavingsproblemen.