12 stappen

12 stappen

De 12 Stappen is géén religieus model ; ieder is vrij om te kiezen in wat/wie hij/zij gelooft. Nadruk ligt op spiritualiteit wat wij, Affect2U, invullen als op zoek gaan naar wat jou persoonlijk zingeving in je leven brengt… In actieve verslaving is of was dit alcohol of de drugs van je keuze, wat is dit nu je nuchter bent….?

Onze ambulante therapiegroepen sluiten perfect aan bij het individuele aanbod omdat hierin dieper wordt ingegaan op thema’s die essentieel zijn binnen de 12 Stappen.
“Je moet het alleen doen maar je kan het niet alleen “ ; in een veilige groep zoals de AA en onze therapiegroepen leer je van elkaar, vindt je (her)kenning en dragen de thema’s bij tot veranderen van denken en levensstijl door feedback en respectvol aanspreken op elkaars denken en gedrag.