Behandeling

recovery

“Life starts after your 1 Step to us”

Affect2u is een ambulant behandelcentrum , gericht op ieder persoon en/of familielid/partner die hulp wenst bij zijn/haar herstel van verslaving.

Nuchter worden (volledige abstinentie) is een eerste logische stap. Echter weinig mensen kunnen het langdurig alleen en op wilskracht. De AA (Anonieme Alcoholisten) – en afgeleide meetings zoals de NA (Narcotics Anonymous), SLAA (Sex&Love Addicts Anonymous)…- zijn gebaseerd op het 12 Stappen Model , een programma waardoor al meer dan 75 jaar miljoenen mensen nuchter weten te blijven…

Soms is nuchter blijven en naar meetings gaan net niet voldoende, omdat je persoonlijke issues uit je leven (trauma’s, verlies van een geliefde, een scheiding, misbruik…) niet hebt verwerkt, je herstel in de weg staan of bemoeilijken.

Bovendien blijkt enkel stoppen met gebruik voor de meeste verslaafden niet voldoende te zijn : om een langdurige nuchterheid en “gelukkig te zijn zonder actieve verslaving” dient ook het denken en gedrag te veranderen.

In individuele therapie werken wij volgens het Minnesota 12 Stappen Model. Dit betekent dat we op een cognitieve en gedragsmatige manier te werk gaan om het “denken en gedrag eigen aan verslaving” om te zetten in gezond denken en gedrag waardoor de kans kleiner is dat je hervalt. Want verslaving heeft een ernstige impact op psychisch, fysisch en spiritueel gebied. Behandeling op alle niveaus geeft daarom de beste resultaten.

De 12 Stappen is géén religieus model ; ieder is vrij om te kiezen in wat/wie hij/zij gelooft. Nadruk ligt op spiritualiteit wat wij, Affect2U, invullen als op zoek gaan naar wat jou persoonlijk zingeving in je leven brengt… In actieve verslaving is of was dit alcohol of de drugs van je keuze, wat is dit nu je nuchter bent….?

Onze ambulante therapiegroepen sluiten perfect aan bij het individuele aanbod omdat hierin dieper wordt ingegaan op thema’s die essentieel zijn binnen de 12 Stappen.

“Je moet het alleen doen maar je kan het niet alleen “ ; in een veilige groep zoals de AA en onze therapiegroepen leer je van elkaar, vindt je (her)kenning en dragen de thema’s bij tot veranderen van denken en levensstijl door feedback en respectvol aanspreken op elkaars denken en gedrag.