Familie

familie

“Het gebeurt vaak dat ik een lawine van herinneringen in me op voel komen bij bepaalde situaties of uitspraken van mijn man. Zijn verslavingspatronen maken ook dat ik het heel moeilijk vind om hem te vertrouwen. Hij heeft me immers zo vaak en diep gekwetst. Ik zou die kwetsuren zo graag vergeten, verdringen, maar ik lukt me gewoon niet! Ik probeer erg mijn best te doen om me door die gedachten niet te laten leiden, maar dat vind ik ontzettend moeilijk. Vooral omdat er in onze relatie en in ons intiem leven, nauwelijks progressie te bespeuren valt. Zijn verslavingspatronen blijven herstel van onze relatie ernstig in de weg staan.”

Binnen de 12 Steps Minnesota filosofie zijn partners en familieleden minstens even belangrijk. “Addiction is a family disease” . In een gezin waar verslaving de scepter zwaait heeft elk gezinslid vaak zwaar te lijden en hebben zich denk- en gedragspartonen ontwikkelt die zowel de verslaving opnieuw kunnen voeden alsook het herstelproces in de weg kunnen staan.

Om langdurig nuchter te blijven dient de verslaafde niet alleen niet te drinken/gebruiken, maar moet ook het denk- en gedragspatroon veranderen. Hetzelfde geldt voor de partner en familie. In de familie- en partner behandeling wordt -al dan niet in combinatie met de cliënt- de focus gelegd op :

– inzicht in de ziekte verslaving ; het proces van machteloosheid en stuurloosheid

– inzicht in denk- en gedragsprocessen die betrekking hebben op verslaving

– tools mbt herstel en relaps

– loslaten van controle en uitbouw van ‘eigen’ leven zonder focus of angst op herval en de verslaafde

– emotioneel herstel ; verwerken van boosheid en verdriet, herstel van vertrouwen

Herstellen als partner is een “proces” en vraagt tijd… Jarenlang leven in en strijden tegen een verslaving heeft een grote impact op emotioneel, fysiek en spiritueel niveau en heeft tijd nodig om te herstellen. Affect2U kan u hierbij helpen!

Een ambulante therapie heeft de meeste kans op slagen als die gecombineerd wordt met het volgen van Al-Anon meetings of de Codependent groepsmeetings die Affect2U aanbiedt.