Partner

partner

Verslaving is een progressieve ziekte die verstrekkende gevolgen kan hebben op de partner van de verslaafde ; na verloop van tijd verlies je je ‘eigen’ leven, raak je in een sociaal isolement, schuld en schaamtegevoelens nemen de overhand, je raakt emotionele afgevlakt door boosheid en teleurstelling….

Ongewild en onbewust treden symptomen van co-dependency (letterlijk ; mede-afhankelijkheid) op ; waar de verslaafde zijn middel of product op de eerste plaats stelt, wordt het leven van de partner beheerst door de verslaafde zelf. Patronen van controle en beheerst worden door de verslaving nemen de bovenhand en gesprekken en emoties worden geleid door wat de verslaafde al dan niet doet.

In de co-dependency sessies gaan we in een veilige, ondersteunende setting in op thema’s met betrekking tot onder andere volgende aspecten :

– inzicht in de ziekte verslaving ; het proces van machteloosheid en stuurloosheid

– inzicht in denk- en gedragsprocessen die betrekking hebben op co-dependency

– tools m.b.t. herstel en relaps

– loslaten van controle en uitbouw van ‘eigen’ leven zonder focus of angst op herval en de verslaafde

Voor wie behoefte of nood heeft aan meer ondersteuning of persoonlijke issues verder wil bespreken biedt Affect2U individuele partnertherapie.

Affect2u maakt geen onderscheid aan welk middel je partner verslaafd is.

De enige voorwaarde die we stellen voor deelname is :

– bereid zijn open en eerlijk te praten over jouw leven

– bereid zijn te luisteren naar anderen zonder oordelen, kritiek of verwijten

– open staan voor feedback van anderen

– vertrouwelijkheid ; al wat in de groep wordt verteld blijft ook in de groep

De sessies gaan wekelijks door en bestaan uit een themameetings.

De groepen worden begeleid door een psycholoog en een counselor.