specials

Groeptherapie voor cliënten “In TO Addiction”

Misschien ben je in een kliniek geweest en mis je de intensiteit en diepgang van de groepsessies? Of misschien ben je op jezelf nuchter geworden maar heb je behoefte aan meer diepgang in de thema’s van de 12 Stappen en verslaving?

Dan zijn de groepen van Affect2u (Addiction Facilities For Effective Cure and Therapy) zeker iets voor jou!

In elke sessie gaan we grondig in op een bepaald thema dat met alles wat verslaving  te maken heeft zoals eenzaamheid, ‘stinking thinking’, boosheid & agressie, controle, schaamte….

De groepen staan open voor elke verslaafde, dit wil zeggen dat wij geen onderscheid maken aan welk middel je verslaafd bent. De enige voorwaarde die we stellen voor deelname is :

 • bereid zijn open en eerlijk te praten over jouw verslaving en het thema
 • bereid zijn te luisteren naar anderen zonder oordelen, kritiek of verwijten
 • open staan voor feedback van anderen
 • vertrouwelijkheid ; al wat in de groep wordt verteld blijft ook in de groep

De sessies gaan wekelijks door en bestaan uit een reeks van 8 themameetings.
De groepen worden begeleid door een psycholoog en een counselor.

Groepstherapie voor partners van verslaafden

Co-dependency groepen

Verslaving is een progressieve ziekte die verstrekkende gevolgen kan hebben op  de partner van de verslaafde ; na verloop van tijd verlies je je ‘eigen’ leven, raak je in een sociaal isolement, schuld en schaamtegevoelens nemen de overhand, je raakt emotionele afgevlakt door  boosheid en teleurstelling….
Ongewild en onbewust treden symptomen van co-dependency (letterlijk ; mede-afhankelijkheid) op ; waar de verslaafde zijn middel of product op de eerste plaats stelt, wordt het leven van de partner beheerst door de verslaafde zelf. Patronen van controle en beheerst worden door de verslaving nemen de bovenhand en gesprekken en emoties worden geleid door wat de verslaafde al dan niet doet.

In de co-dependency sessies gaan we in een veilige, ondersteunende setting in op thema’s met betrekking tot onder andere volgende aspecten :

 • inzicht in de ziekte verslaving ; het proces van machteloosheid en stuurloosheid
 • inzicht in denk- en gedragsprocessen die betrekking hebben op co-dependency
 • tools mbt  herstel en relaps
 • loslaten van controle en uitbouw van ‘eigen’ leven zonder focus of angst op herval en de verslaafde

Voor wie behoefte of nood heeft aan meer ondersteuning of persoonlijke issues verder wil bespreken biedt Affect2u individuele partnertherapie.

Affect2u maakt  geen onderscheid aan welk middel je partner verslaafd is.
De enige voorwaarde die we stellen voor deelname is :

 • bereid zijn open en eerlijk te praten over jouw leven
 • bereid zijn te luisteren naar anderen zonder oordelen, kritiek of verwijten
 • open staan voor feedback van anderen
 • vertrouwelijkheid ; al wat in de groep wordt verteld blijft ook in de groep

De sessies gaan wekelijks door en bestaan uit een themameetings.
De groepen worden begeleid door een psycholoog en een counselor.

Partners van Seks & Love Addicts

Als je ontdekt dat je partner een sexverslaving heeft heb je het gevoel iets zeer waardevols te hebben verloren. De band die jullie samen dachten opgebouwd te hebben wordt verbroken , alles lijkt een illusie te zijn geweest, wat resulteert in een waanzinnig gevoel van pijn. Je wordt overweldigd door een breed scala van emoties, inclusief verlies van je eigen veiligheid en je eigen kracht om jezelf en je kinderen te beschermen van verder leed en pijn.
Ondanks het feit dat elke vrouw anders reageert op de ontdekking van het bedrog,  zijn dit de meest voorkomende manieren van omgaan met de verslaving :

 • Controle (Co-dependent gedrag) : het gedrag trachten te verhinderen/stoppen, denken dat hij zal stoppen of veranderen als jij maar meer je best doet, je beter voordoet, hem meer ‘geeft’.
 • Negeren  of minimaliseren: doen alsof het niet bestaat of niet zo erg is “Alle mannen doen het”, waardoor je je eigen gevoelens opzij zet.
 • Emotioneel blokkeren : emotioneel instorten als je alleen bent of de dag goed doorkomen maar ’s avonds overweldigd worden door emoties

Ondanks de verschillende manieren van reageren hebben alle vrouwen gemeenschappelijke emoties ; schok, pijn, verdriet ,boosheid, eenzaamheid en mogelijks obsessief bezig zijn met (details van) de verslaving.
Partners voelen zich bedrogen in hun eigen gevoel : “ ik wist het, mijn gevoel zat toch juist!”. Dit kan een ontzettend dubbel gevoel opleveren, enerzijds is er een gevoel van opluchting (‘Ik ben toch niet gek!’), anderzijds is er ook boosheid op zichzelf (“ waarom heb ik dit zo lang toegelaten?”).
Partners raken emotioneel geïsoleerd en voelen zich eenzaam in de relatie. Schuld- en schaamtegevoelens vergroten de isolatie naar de buitenwereld en sociale contacten  : net als de verslaafde draag je een ‘masker’ en leidt je een dubbelleven.  Onzekerheid, verlies van eigenwaarde , in vraag stellen van de eigen identiteit, depressies zijn veel voorkomende gevolgen.

Affect2u biedt groepsessies aan in een veilige en ondersteunende setting, waarbij de focus ligt op volgende items :
–     inzicht in de ziekte en werking van verslaving

 • helpen identificeren van eigen gedrag
 • de impact van de verslaving ; machteloosheid en stuurloosheid
 • helpen identificeren van ‘blind spots’
 • van “overleven” naar genieten van het leven
 • tools om te veranderen
 • groei en ontwikkeling van het eigen herstelproces

Voor wie behoefte of nood heeft aan meer ondersteuning of persoonlijke issues verder wil bespreken biedt Affect2u individuele therapie.

Voorwaarden tot deelname zijn :

 • bereid zijn open en eerlijk te praten over jouw leven en de impact van de verslaving
 • bereid zijn te luisteren naar anderen zonder oordelen, kritiek of verwijten
 • open staan voor feedback van anderen
 • vertrouwelijkheid ; al wat in de groep wordt verteld blijft ook in de groep

De sessies gaan wekelijks door en bestaan uit een themameetings.
De groepen worden begeleid door een psychologe.