into addiction

Groeptherapie voor cliënten “In TO Addiction”

Misschien ben je in een kliniek geweest en mis je de intensiteit en diepgang van de groepsessies? Of misschien ben je op jezelf nuchter geworden maar heb je behoefte aan meer diepgang in de thema’s van de 12 Stappen en verslaving?

Dan zijn de groepen van Affect2u zeker iets voor jou!

In elke sessie gaan we grondig in op een bepaald thema dat met alles wat verslaving  te maken heeft zoals eenzaamheid, ‘stinking thinking’, boosheid & agressie, controle, schaamte….

De groepen staan open voor elke verslaafde, dit wil zeggen dat wij geen onderscheid maken aan welk middel je verslaafd bent. De enige voorwaarde die we stellen voor deelname is :

  • bereid zijn open en eerlijk te praten over jouw verslaving en het thema
  • bereid zijn te luisteren naar anderen zonder oordelen, kritiek of verwijten
  • open staan voor feedback van anderen
  • vertrouwelijkheid ; al wat in de groep wordt verteld blijft ook in de groep

De sessies gaan wekelijks door en bestaan uit een reeks van 8 themameetings.
De groepen worden begeleid door een psycholoog en een counselor